publicatie - identiteit - typografie - animatie


visuele identiteit dreas evers


juni 2017


onderzoek naar en ontwikkeling van de visuele identiteit van dreas evers


extractieproces
Als tijdens een extractieproces komen de ontwerpcriteria voor de visuele identiteit van dreas evers voort uit diverse voorstudies zoals het essay “Het grafische voorbij”, over de rol van de ontwerper, en de filosofie van dreas met bijbehorende missie en doelstellingen.

algemene ontwerpcriteria
-de naam moet verwerkt zijn in het geheel, zodat het merk zelfstandig is,
-onderscheidend zijn van ontwerp,
-herkenbaar,
-ook in grijstinten attractief en leesbaar,
-de visuele identiteit moet van klein tot groot goed communiceren.

specifieke ontwerpcriteria
-creatief,
-innovatief,
-verandering,
-vrijheid,
-verantwoordelijkheid,
-beweging,
-interactie tussen de ontwerper en zijn omgeving,
-commercieel inzetbaar, zakelijk,
-maatschappelijk inzetbaar, een sociale uitstraling,
-continuïteit door gebruik te kunnen maken van verandering.

ontwerpproces
De bovenstaande criteria kunnen dienen als de basis voor het ontwerp-
proces. Tijdens de schetsfase en de onderzoeksfase kwam ik erachter
dat, wanneer je beweging en verandering wilt in je visuele identiteit en wanneer je wilt dat je identiteit aanpasbaar is aan de tijd, geconstrueerde letters je bij een woordmerk een grote vrijheid kunnen bieden. Met een geconstrueerde letter bedoel ik een letter die is samengesteld uit meerdere basisvormen. Een letter waaraan je duidelijk kunt zien hoe hij tot stand is gekomen. Een andere reden om met een geconstrueerde letter te gaan werken bij de visuele identiteit heeft te maken met een sociaal aspect. De toegankelijkheid tot het woordmerk wordt vergroot wanneer de kijker het gevoel heeft dat hij/zij het zelf had kunnen ontwerpen.
Ook de keuze voor onderkastletters in plaats van kapitalen heeft te maken met een socialer en toegankelijker woordmerk.Wanneer je spreekt over geconstrueerde letters kom je uit bij de geometrische linearen zoals de Futura van Paul Renner uit 1927 of de Univers van Adrian Frutiger uit 1952. De visuele identiteit van dreas evers heb ik gebaseerd op de
Futura. Om een letter leesbaarder te maken en voor een evenwichtigere uitstraling doen ontwerpers optische aanpassingen aan letters, zie de oranje ringen in de afbeelding. De letters, ontworpen voor mijn visuele identiteit, vormen geen lopende tekst, dus hiermee hoefde ik geen rekening te houden. Daarnaast heb ik gekozen om dit niet te doen, om
zo de nadruk te kunnen leggen op het geconstrueerde en om de
maximale bewegingsvrijheid te hebben bij het animeren.

Tijdens het bestuderen van de Futura kwam ik erachter dat ik bepaalde letters minder attractief vond, zie de rode ringen. De onderkast c en f lijken afgekapt. Het einde van de onderkast e loopt te ver door. De onder-
kast g heeft geen dubbele etage. De onderkast j heeft geen vlag aan de onderzijde. De t mist zijn basis. De onderkast u wekt bij mij de indruk
dat hij elk moment kan omvallen. De onderkast v en w zijn erg puntig.
Het resultaat vormde eenvoudig geconstrueerde onderkastletters bestaande uit een minimum aan vormen. Het onderkastalfabet vormt
de basis van mijn visuele identiteit.

dreas evers
Afgeleid van mijn eerste doopnaam Andreas, zet ik al van kleins af aan dreas onder mijn tekeningen. Deze naam wil ik continueren voor mijn identiteit als ontwerper. Bewust spreek ik over een identiteit en niet over een beeldmerk. Een beeldmerk is slechts een onderdeel van een visuele identiteit. Deze visuele identiteit is op zijn beurt slechts een eindresultaat van een onderzoek naar de geschiedenis, de filosofie, de toekomstvisie en de positionering van mijn studio. Drie begrippen vormen, zoals in mijn filosofie beschreven staat, de kern van het gedachtegoed van dreas evers. Verandering, vrijheid en verantwoordelijkheid. Daarom vormden deze drie begrippen ook de basis voor de vormgeving van de visuele identiteit.

verandering
Een van de voordelen van het digitale tijdperk waarin wij leven is de mogelijkheid om een visuele identiteit te laten bewegen. Bij de visuele identiteit van dreas evers draait alles om verandering en de mogelijkheid om te anticiperen op een veranderende wereld en de veranderende rol van de ontwerper. De identiteit is constant in beweging en eenvoudig te transformeren tot nieuwe vormen. Zelfs wanneer de analoge visuele identiteit in een ongeanimeerde versie vertoond wordt heeft het de suggestie van beweging en dus van verandering meegekregen.
Het werken met diverse buitenlijnen die door elkaar lopen en toch
samen een eenheid vormen zorgen voor dit gevoel van beweging.

Gezien de grote mate van concurrentie op de huidige markt is het belangrijk om je te onderscheiden. Een visuele identiteit is daar, naast
je portfolio natuurlijk, een goed middel voor. Het is echter wel belangrijk om bescheiden te zijn met animeren. Het accent hoort naar mijn idee te liggen op het werk en niet op de visuele identiteit.

vrijheid
De basisidentiteit heeft een open en bewegend lijnenspel. Indien wenselijk kan de visuele identiteit gevuld worden met transparante, elkaar over-
lappende delen. Op deze manier heeft de vormgever de vrijheid om de visuele identiteit op een eenvoudige wijze aan te passen aan het kleuren-
palet van zijn omgeving. Een verandering van de omgevingskleuren hoeft geen belemmering te vormen voor een uniforme herkenbare uitstraling.

Een goed en inspirerend voorbeeld van een visuele identiteit waarbij de vormgever de vrijheid heeft om op een constante basis veranderingen toe te passen, maar toch een duidelijk en herkenbaar beeld te laat zien is de door Studio Thonik ontworpen analoge en geanimeerde visuele identiteit van de VPRO. Een wisselende uitstraling laat de vrijheid van een visuele identiteit zien waarmee het zich kan aanpassen aan de tijd waarin het wordt getoond.

verantwoordelijkheid
Naast het feit dat de geconstrueerde vormentaal van de visuele identiteit aansluit bij de geëxtraheerde ontwerpcriteria, past het ook goed bij de filosofische stroming van het constructivisme. Binnen de psychologie verwijst het constructivisme vaak naar theorieën die uiteenzetten hoe de menselijke geest de werkelijkheid niet afbeeldt zoals die daadwerkelijk is, maar dat deze actief wordt vormgeven op basis van hersenprocessen en het functioneren van onze zintuigen. Sociaal constructivisme is de theorie dat onze ervaring van de wereld deels geconstrueerd wordt door sociale processen die afhangen van de maatschappij waarin wij leven.
Deze wetenschap maakt mij als ontwerper nederig, omdat het mij te allen tijde herinnert aan het feit dat de wijze waarop ik de werkelijkheid ervaar een construct is van mijn waarneming, mijn verstand en mijn emoties.
Dit betekent dat ik er als ontwerper rekening mee moet houden dat het construct van mijn ontwerpen door derden anders kan worden ervaren dan waarvoor ik deze heb vormgegeven. Als ontwerper moet ik mij bewust zijn van mijn auteurschap en de bijkomende verantwoordelijkheid.

Het is belangrijk dat ik als ontwerper mijzelf afvraag of mijn ontwerp noodzakelijk is en een bijdrage levert aan de maatschappij of dat het
een bijdrage levert aan de ongedifferentieerde overweldigende informatiestroom die dagelijks op ons afkomt. Rekening houdend
met deze wetenschap vormt bescheidenheid bij het ontwerpen van
mijn visuele identiteit een grote rol.

testfase
Gedurende het ontwerpproces vond er een aantal testfases plaats.
Als eerste werd er regelmatig gekeken of de ontwerpen nog aansloten bij de ontwerpcriteria. Daarnaast werd er getest op de aanwezigheid of juist afwezigheid van drukkleuren en beeldkleuren in de visuele identiteit.
Bij de achtergrondkleuren werd dit proces herhaald. Er werd getest
op grootte in combinatie met effectiviteit. En er vond een typografisch onderzoek plaats naar het font welke het beste aansloot bij de visuele identiteit.

ontwerpboek
De schetsfase, de visuele, de theoretische en de typografische onderzoeksfases, het ontwerpproces en de testfase zijn gedocumenteerd en samengebracht in de publicatie “huisstijl dreas evers”.


De website dreasevers.nl is te zien op tablet, laptop of desktop.

Wilt u contact opnemen met André Evers dan kan dit via:
+31641480058
info@dreasevers.nl