posters - projecten


campagne Kunstlijn Haarlem


reclameposters


2023


Christilde Klein: fotografie
Esther Sintenie: visagie
Mylou Frencken: model
Gerrie Hondius: model
André Evers: onderzoek, ontwerp, begeleiding, typografie, opmaak


Têtes de femmes vue en plongée

In deze onwerkelijke tijd waarin agressie, oorlog, genocide, populisme en polarisatie gewoongoed is geworden heeft de Kunstlijn Haarlem in 2023 gekozen voor het alles verbindende thema liefde.

Er zijn vele definities van het begrip liefde te vinden. Er zijn zelfs boeken gewijd aan hoe men tot een goede definitie van het begrip liefde kan komen. Wetenschappers en religieuzen hebben in het verleden zelfs taxonomieën opgezet om via deelgebieden te komen tot adequatere definities. De oude Grieken gebruikten wel acht verschillende woorden voor het begrip liefde in hun dagelijkse leven; eros, mania, philia, ludus, pragma, storge, agape en philantea. De oude Grieken hadden gelijk. Wanneer men alle synoniemen van de liefde de revue laat passeren dan kan men niet anders dan concluderen dat dit begrip omvangrijk is. Om een volledig beeld te krijgen van het begrip liefde moet men naast de synoniemen ook de enorme lijst antoniemen bestuderen. Zonder yin geen yang.

In het Symposium van Plato komen een aantal mannen samen in het huis van Agathon. De aanwezigen, onder wie de komedieschrijver Aristophanes en de filosoof Socrates, spreken af dat eenieder een lofrede zal houden op Eros, de god van de liefde. Door verschillende sprekers wordt Eros bezongen als een persoonlijke, maar ook als een algemene oerkracht die aanzet tot verschillende vormen van voortreffelijkheid en onsterfelijkheid, hetzij in de vorm van kinderen, hetzij in die van verrichtingen op het gebied van de kunst en de wetenschap. Socrates, de zesde spreker in Plato’s dialoog, beaamt dat eros veel meer is dan slechts seksuele begeerte. Plato’s ideaalbeeld van de liefde is een passie voor wijsheid en schoonheid. Laten passie, wijsheid en schoonheid nou net de begrippen zijn die samenkomen in de kunst.

Intimiteit, vuur, zielsverwantschap, vriendschap, allemaal vormen waarin wij ons kunnen terugtrekken uit de realiteit en kunnen wegvluchten in een dromerige staat van zijn. Honderd jaar geleden werden de mensen geconfronteerd met gelijksoortige krachten waardoor de wereld uit zijn evenwicht werd gebracht. Ook Emmanuel Radinski, beter bekend als Man Ray, trok zich gedurende het interbellum van de vorige eeuw, terug in een surrealistische wereld van licht, schaduw en vrouwelijk schoon. Daarom hebben fotografe Christhilde Klein en ontwerper André Evers gekozen voor een dubbel eerbetoon aan de klassieker ‘Tête de femme vue en plongée’. In 1923 regisseerde hij het cinematografische experiment ‘Le rétour à la raison’. De wereld staat op zijn kop maar de liefde blijft overeind.

Wie kan er bij een dergelijk onderwerp nou om Mylou Frencken, Gerrie Hondius en hun theater De Liefde heen. Deze gepassioneerde theatermakers zijn de Kunstlijnambassadeurs van 2023.


Bronnen:

Plato,

Symposium,
"Platoon Verzameld Werk, deel 1",
ISBN 90 6030 372 5
Vertaling: School voor Filosofie, Amsterdam.


Stichter, E.,

"Man Ray, belicht geheugen, privé domein 207",
De Arbeiderspers, 1996.
De website dreasevers.nl is te zien op tablet, laptop of desktop.

Wilt u contact opnemen met André Evers dan kan dit via:
+31641480058
info@dreasevers.nl