kaft


serie scanned


magazine


le jardin perdu


210 mm x 297 mm


2021


zelfportret


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020publicatie - fotografie


magazine


le jardin perdu


november 2021


de eerste collectie autonome beelden en teksten


het analoge of digitale magazine kunt u bestellen via info@dreasevers.nl


een verloren generatie onderdrukt door emotionele
uit angst voortkomende manipulatie zoekt hunkerend
en kwetsbaar verlost van naïviteit een weg van nuances
tussen de natuur uit het verleden en het heden


Introductie

Heel langzaam groeide er een kloof tussen mij en de samenleving doordat ik mijzelf steeds minder vaak herkende in de wereld om mij heen. Inmiddels kunnen wij als mens concluderen dat het schenden van de basale rechten van de mens kan behoren tot de gedragingen van ieder mens. Dat de mens niet leert van deze schendingen valt af te lezen uit de huidige situatie waarin de wereld zich op dit moment bevindt. De geschiedenis vormt een waarschuwing die niet wordt gehoord. Voortkomend uit een ernstig beschadigde familie komen deze schendingen van de mensheid en het verlies van hoop door de herhalingen van deze schendingen hard aan.

Door transgenerationele beschadigingen ervaar ik een grote gevoeligheid voor het leed in mijzelf en de wereld om mij heen. Sommige kunstenaars vechten publiekelijk tegen het onrecht in deze wereld. Door een verlammend en machteloos gevoel ben ik niet in staat om te vechten tegen een door de internationale politiek in standgehouden impasse, maar trek ik mij steeds verder terug, op zoek naar antwoorden in mijzelf. Ook op een nationaal niveau vinden populisme en polarisatie een steeds grotere aftrek. Moet er nog elke dag gevochten worden voor gelijkheid op basis van geslacht, afkomst, seksuele voorkeur, validiteit, gezondheid of inkomen.
Een maatschappelijk en sociaal gezien steeds verdergaande individualisering en verharding van de mens wereldwijd, maar ook in mijn directe omgeving, versterkt het verlammende gevoel van machteloosheid. Deze individualisering in combinatie met digitalisering bedreigt het wezenlijke contact van mens tot mens. “Hoe gaat het met jou?” is een vraag die steeds vaker gesteld wordt via een app.

Op een donkere herfstmiddag zat ik achter mijn bureau uitkijkend over onze tuin. Voor mij zag ik een computer, een scanner en een tuin vol geschiedenis. Een tuin met de lavendel van mijn opa, de maagdenpalm van mijn oma en de pioenrozen van mijn vader. De plek waar ik geleidelijk de verzorgende handen van mijn moeder mocht overnemen, waar ik een hervonden vertrouwen in de liefde mag delen.

Als een metafoor voor het leven komen elk jaar de bollen uit, krijgen de vaste planten hun bladeren en bloemen en komt, wanneer de herfst zijn intrede doet, de tuin langzaam weer tot rust. Wanneer een nieuw jaar aanbreekt herhaalt deze cyclus zich. Ogenschijnlijk ziet de tuin er hetzelfde uit, maar de bloemen en de bladeren van voorgaande jaren zijn herinneringen geworden en komen nooit meer terug,
‘le jardin perdu’.

In mijn overpeinzingen, waar nostalgie, angst en rouw zwaar drukt, zoek ik naar een nieuw eigen ritme, een nieuw evenwicht, een manier om staande te blijven in een constant voortrazende, snel veranderende wereld waartoe ik mij dien te verhouden. Een gedachtewereld waarin hoop cynisme geen ruimte biedt, waarin verstilling, liefde, nuance, empathie, compassie, schoonheid en saamhorigheid mogelijkheden kunnen vormen om opnieuw mijn plaats te veroveren in de samenleving.

Initieel zijn de werken vervaardigd in een dromerige intrinsieke vlucht waarin ik op zoek was naar antwoorden op persoonlijke vragen. Daarom heb ik lang getwijfeld of ik mijn beelden en memoires wel met derden wilde delen. Toen de werken gevoelsmatig de status van een verwerkingsproces overstegen en de vorm aannam van een maatschappelijk relevante boodschap, raakte ik pas overtuigd van het feit dat de beelden en de memoires van waarde konden zijn voor mijn medemens.

‘le jardin perdu’ is een ode aan de op 27 augustus 1890 in Philadelphia geboren joodse dadaïstische en surrealistische fotograaf en filmregisseur Emmanuel Radnitzky, beter bekend als Man Ray. In 1926 maakte Man Ray de cinépoéme Emak-Bakia, vrij vertaald ‘laat mij met rust’. Een film waarin Man Ray op een surrealistische dromerige wijze speelt met het licht uit zijn omgeving.

Technieken


Voor de beelden van ‘le jardin perdu’ heb ik gebruik gemaakt van een combinatie van gescande beelden en oude en nieuwe technieken. Volkomen onbewust begon ik tijdens het winterklaar maken van de tuin met het scannen van oude delen van planten die ik had gesnoeid. Wanneer ik moe was van het werken in de tuin nam ik plaats achter mijn bureau.
Op mijn bureau stonden een computer en een scanner. Op de academie heb ik geleerd dat wanneer een kunstenaar zijn mogelijkheden beperkt, er een beroep wordt gedaan op zijn creativiteit. Met andere woorden, het beperken van de alternatieven stimuleert de vindingrijkheid. De kunstenaar leert binnen de beperkingen te komen tot een maximaal resultaat. Later in het proces begreep ik pas waarom ik deed wat ik deed en welke keuzes ik onbewust maakte.
Gaandeweg ontstonden er woorden bij de beelden. Associatief klonken ze als uit een ver verleden.

Door gebruik te maken van een scanner kon ik al spelend direct aan de slag. De door het scannen ontstane effecten pasten bij mijn afwezige staat van zijn en de beelden die ik daarbij wilde laten aansluiten. Geen vooraf geënsceneerde fotografie die de werkelijkheid perfect weergeeft, maar vage ruwe onvolkomen droomachtige onscherpe beelden.
Een techniek om de hardheid van de werkelijkheid buiten te sluiten en ruimte te maken voor een genuanceerd spel in lichte en donkere tonen.

De door de scanner gedigitaliseerde beelden waren direct klaar voor nabewerking. Contrast, helderheid, kleurtoon, verzadiging, lichtbalans, afmeting en bestandsgrootte vormden de mogelijkheden. De ruwe beelden heb ik bewerkt en gecombineerd, maar niet afzonderlijk gemanipuleerd of geretoucheerd. Wel heb ik bijzondere technieken toegepast zoals meervoudige blootstelling, solarisatie, desaturatie, een zelfontwikkelde techniek van strepen, patroonvorming en het diapositief plaatsen van individuele beelden.

Etalages hebben mij altijd gefascineerd. Later werd mij pas duidelijk waarom. In een etalage komen drie beelden samen. De opstelling in de etalage zelf, de winkelinrichting achter de etalage en de reflectie in de glazen winkelruit van hetgeen zich voor de etalage afspeelt. Door het spel van licht en donker zijn sommige delen zichtbaar en sommige delen onzichtbaar. Een andere fascinatie heeft hier alles mee te maken. Wanneer je foto’s hebt laten afdrukken dan kan het voorkomen dat twee foto’s door elkaar zijn afgedrukt.
Ook hier komen meerdere lagen samen. Het effect ontstaat niet alleen door toeval, het wordt op de camera zelf, in de doka of in Photoshop ook bewust gebruikt. Bij de ‘dubbele of meervoudige blootstellingstechniek’ worden verschillende belichtingsvormen of afbeeldingen gecombineerd die op elkaar zijn gestapeld. Het overlappende beeld is niet volledig ondoorzichtig, waardoor een deel van de beelden een spookachtig dromerig beeld oplevert.

De term ‘solarisatie’ wordt in de fotografie gebruikt om een effect van toonomkering te beschrijven in gevallen van extreme overbelichting van een fotografische film in de camera. De meest lichte plekken op de foto worden door solarisatie donker. Het resultaat is uitgesprokener en contrastrijker dan bij diapositieven. Waarschijnlijk werd het effect voor het eerst waargenomen in landschapsfoto's waarin ook de zon te zien was. In plaats van de zon als de lichtste plek in de opname, was de zon een grijze of zelfs zwarte schijf. Door het bevriezen van de sluiter op de camera in open positie wordt een extreme overbelichting veroorzaakt.

Onbewust voel ik mij vaker aangetrokken tot monochrome fotografie. Kleuren zijn prachtig, maar kunnen ook afleiden. Zelf vind ik monochrome foto’s vaak sprekender. Ondanks dat je ook kleurenscans kunt maken wilde ik met deze serie mijn eigen genuanceerde werkelijkheid van grijzen creëren binnen de huidige gepolariseerde zwart/wit wereld van uitersten. Mijn dromen vinden ook altijd zonder kleuren plaats.
Bij monochrome beeldvorming heeft elke positie op een afbeelding de mogelijkheid om een andere hoeveelheid licht op te nemen en te tonen, maar geen andere tint. Deze serie ‘gedesatureerde’ afbeeldingen bevatten een grote verscheidenheid aan neutrale grijstinten. Naast grijzen heb ik ook tinten zoals sepia of bruin gebruikt.

Jaarlijks zie ik dat de planten in onze tuin nieuwe bladeren en bloemen krijgen. De oude takken, bladeren en bloemen van dezelfde planten heb ik in opeenvolgende jaren gesnoeid, gescand en gedigitaliseerd. Middels met elkaar vermengde millimeterdunne fragmenten van beelden heb ik geprobeerd om deze opeenvolging vast te leggen, gelijk familieportretten van meerdere generaties. Door deze beelden met elkaar te combineren heb ik ook geprobeerd om bepaalde ritmes en patronen uit de natuur te visualiseren.
helianthus-15


serie scanned


magazine


le jardin perdu


400 mm x 400 mm


2020


helianthus-16


serie scanned


magazine


le jardin perdu


400 mm x 400 mm


2020


helianthus-17


serie scanned


magazine


le jardin perdu


400 mm x 400 mm


2020muscari botryoides 1


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020hosta ventricosa 3


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020


hosta ventricosa 4


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020


hosta ventricosa 5


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020trametes versicolores 2


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020


trametes versicolores 3


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020passieflora caerulea 1


serie bloom


magazine


le jardin perdu


500 mm x 500 mm


2016


viola 1


serie bloom


magazine


le jardin perdu


500 mm x 500 mm


2016tulipa 3


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2021


tulipa 4


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2021hydrangea 3


serie scanned


magazine


le jardin perdu


420 mm x 594 mm


2020


hydrangea 2


serie scanned


magazine


le jardin perdu


420 mm x 594 mm


2020hydrangea 18


serie scanned


magazine


le jardin perdu


1.000 mm x 1.000 mm


2020


hydrangea 17


serie scanned


magazine


le jardin perdu


1.000 mm x 1.000 mm


2020hydrangea 28


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020


hydrangea 29


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020helleboris 8


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020


hydrangea 24


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020nuphar lutea 1


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020


aquae lilium 1


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020agapanthus 1


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020


agapanthus 2


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020


agapanthus 3


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020


agapanthus 4


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020agapanthus 24


serie scanned


magazine


le jardin perdu


500 mm x 500 mm


2020


agapanthus 25


serie scanned


magazine


le jardin perdu


500 mm x 500 mm


2020platanus orientalis 3


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020


platanus orientalis 4


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020pinus strobilus 1


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020


uvae folium 1


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020primula-Vialii 1


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020


dianthus 2


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020zizania 2


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020


zizania 3


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020zizania 1


serie scanned


magazine


le jardin perdu


1.000 mm x 1.000 mm


2020agapanthus 7


serie scanned


magazine


le jardin perdu


300 mm x 300 mm


2020


agapanthus 9


serie scanned


magazine


le jardin perdu


300 mm x 300 mm


2020


agapanthus 10


serie scanned


magazine


le jardin perdu


300 mm x 300 mm


2020


agapanthus 12


serie scanned


magazine


le jardin perdu


300 mm x 300 mm


2020


agapanthus 14


serie scanned


magazine


le jardin perdu


300 mm x 300 mm


2020


agapanthus 19


serie scanned


magazine


le jardin perdu


300 mm x 300 mm


2020hosta ventricosa 9


serie scanned


magazine


le jardin perdu


300 mm x 300 mm


2020cancri 1


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2021


cancri 2


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2021ascophylium nodosum 1


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2021


alga alligata 1


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2021matteuccia struthiopteris 2


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020


matteuccia struthiopteris 1


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020ovi scyphi 1


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020


vitrum 1


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020vitrum 2


serie scanned


magazine


le jardin perdu


350 mm x 250 mm


2021metallicea 1


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2021cochleara 1


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2021


cochleara 2


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2021cochleara 5


serie scanned


magazine


le jardin perdu


500 mm x 500 mm


2019


cochleara 6


serie scanned


magazine


le jardin perdu


500 mm x 500 mm


2019furcae 1


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2019


furcae 3


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2019cultri 1


serie scanned


magazine


le jardin perdu


500 mm x 500 mm


2019


furcae 2


serie scanned


magazine


le jardin perdu


500 mm x 500 mm


2019cultri 3


serie scanned


magazine


le jardin perdu


750 mm x 750 mm


2019


cultri 2


serie scanned


magazine


le jardin perdu


750 mm x 750 mm


2019manus 1


serie scanned


magazine


le jardin perdu


250 mm x 350 mm


2020


De website dreasevers.nl is te zien op tablet, laptop of desktop.

Wilt u contact opnemen met André Evers dan kan dit via:
+31641480058
info@dreasevers.nl