project - publicatie - poster


onderzoek - interviews - ontwerp - campagne - analoge publicatie


wel trouwen - niet zoenen


januari 2017


Nederland vindt homoseksualiteit prima, maar wil het liever niet zien
Naar aanleiding van het onderzoek “Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa” van Lisette Kuyper in opdracht van het Sociaal en Centraal Planbureau heb ik een campagne ontwikkeld om de Nederlandse bevolking bewuster te maken van hun eigen houding ten opzichte van de lhbtiq+
gemeenschap in Nederland. Natuurlijk kun je mensen indelen op hun seksuele voorkeur of hun persoonlijke levensstijl, maar hierin schuilt ook een gevaar.
Ieder mens is namelijk anders en kan dingen anders beleven. Om de mens en zijn persoonlijke gevoels-
beleving centraal te stellen heb ik de ervaringen van drie Nederlandse stellen uit de lhbtiq+gemeenschap gebundeld in een brievenbusvriendelijke analoge publicatie. Zes dappere Nederlanders stappen uit de anonimiteit om hun kwetsbare ervaringen met ons te delen.

Samenvatting onderzoek
Het aantal Nederlanders met een positieve houding tegenover homoseksualiteit neemt nog altijd toe. Openlijke liefdesuitingen door homoseksuelen en transgenders daarentegen kunnen op minder instemming rekenen. „Zichtbaar intiem gedrag stuit op weerstand”, zegt Lisette Kuyper. Voor het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht zij de houding van Nederlanders ten opzichte van lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders. Die houding is bij steeds meer mensen positief, een ontwikkeling die al sinds de jaren zestig gaande is. Zo vinden nu negen van de tien Nederlanders dat homoseksuelen en lesbiennes „hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat zelf willen”. Ruim tien jaar geleden was dat nog acht op de tien.

Een sterk negatieve houding is hoofdzakelijk te
vinden bij 70-plussers, strenggelovigen en migranten.
35 procent beschouwt twee openlijk zoenende mannen als „aanstootgevend”, zoenende hetero’s vindt 12 procent aanstootgevend. Kuyper: „Daar staat tegenover dat dat in 2010 bij homostellen nog 41 procent was.” Het idee dat twee mannen seks hebben, vindt 27 procent „walgelijk”. Kuyper: „Vriendschappen met homoseksuele mannen of een lesbische docent zijn doorgaans ook geen probleem. Maar openlijke intimiteit valt slecht bij een aanzienlijk deel van de bevolking. Noem het gemankeerde tolerantie.”

In Europa behoort Nederland tot de meest tolerante naties. IJsland scoort nog hoger: daar staat 94 procent positief ten aanzien van homoseksualiteit. Dat heeft volgens Kuyper te maken met het feit dat het land met Jóhanna Sigurdardóttir de eerste openlijk lesbische premier ter wereld had. De grootste weerstand is te vinden in Oekraïne en Albanië. Onderaan de lijst bungelt Litouwen, waar slechts 15 procent van de bevolking van mening is dat homo’s het leven moeten kunnen leiden dat ze willen. Kuyper: „Daarin zit ook geen beweging.”


Bron:

Kuyper
, S.,
“Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa“,
SCP-publicatie 2018-12, Den Haag,
2018.


De website dreasevers.nl is te zien op tablet, laptop of desktop.

Wilt u contact opnemen met André Evers dan kan dit via:
+31641480058
info@dreasevers.nl